PL EN

Karta Klienta

W Medica Spa dbamy o swoich Klientów, dlatego też aby wynagrodzić Państwa lojalność stworzyliśmy Kartę Stałego Klienta. Karta “Medica SPA VIP Card”, która uprawnia do 10% zniżki na wszystkie usługi.

REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA “Medica SPA Vip Card”

Zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA wystawianej przez Medica SPA, zwanej dalej KARTĄ.

 1. KARTA honorowana jest tylko w obiekcie Medica Spa, al. Komisji Edukacji Narodowej 53/U9, 02-791 Warszawa
 2. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która spełniła trzy poniższe warunki:
  • W ciągu roku dokonywała rezerwacji, następnie była gościem instytutu Medica SPA
  • Jej nazwisko widnieje w bazie Klientów instytutu
  • Zapłaciła w ciągu roku za zabiegi o łącznej kwocie min. 10.000 zł
 3. KARTA daje jej użytkownikowi 10% zniżki na wszystkie usługi w Medica SPA.
 4. Zniżka nie obowiązuje przy usługach objętych już promocjami oraz produktów do odsprzedaży (kosmetyków, itp).
 5. KARTA jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem.
 6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
 7. Warunkiem uzyskania zniżki jest okazanie KARTY.
 8. Karta Stałego Klienta ważna jest bezterminowo
 9. Celem programu lojalnościowego “Karta Stałego Klienta” jest nagradzanie stałych klientów.
 10. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Medica SPA.
 11. Otrzymanie KARTY jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
 12. Regulamin KARTY “Medica SPA Vip Card” obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.
 13. Medica Spa zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w Medica Spa oraz na stronie internetowej www.medicaspa.pl
 14. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Medica Spa lub na stronie internetowej www.medicaspa.pl
Zadzwoń Rezerwuj Kup Voucher Mapa